Sprzedaż przez Amazon a VAT. Jaki podatek zastosować w międzynarodowym handlu?

4 minuty

Od czasu, kiedy Polska stała się członkiem Unii Europejskiej, rozwinięte, europejskie rynki stanęły przed Polakami otworem. Handel międzynarodowy się rozwinął, a coraz więcej detalistów zaczęło oferować swoje towary i usługi na rynkach zagranicznych. Jednym z łatwiejszych sposobów na międzynarodową ekspansję jest sprzedaż przez Amazon. Wiąże się jednak z określonymi obowiązkami w zakresie podatku VAT. O czym w takim razie powinien pamiętać przedsiębiorca, dokonując sprzedaży międzynarodowej? Tego dowiesz się w tym artykule.

 

Sprzedaż na Amazon – jakie podatki są ważne?

Według unijnych zasad rozliczania VAT w sprzedaży wysyłkowej, jeśli zapasy towarów są przechowywane w kraju UE w celu dalszej sprzedaży prywatnym konsumentom, to może być ona objęta unijnymi zasadami rozliczania podatku VAT. Zgodnie z przepisami unijnymi podatek VAT jest rozliczany lokalnie, dopóki nie zostanie przekroczony próg sprzedaży wysyłkowej w kraju odbiorcy. Po przekroczeniu progu sprzedawca jest zobowiązany do zarejestrowania się do VAT w kraju odbiorcy. Po zarejestrowaniu sprzedawca musi regularnie deklarować́ w tym kraju podatek VAT i regulować́ wszystkie związane z nim zobowiązania. Te zasady obowiązują każdego sprzedawcę, który oferuje swoje towary online, w tym także na marketplace’ach, takich jak eBay czy Amazon.

 

 

Wskazówka

Jeśli działasz w branży e-commerce i wysyłasz towary za granicę, powinieneś monitorować swoją międzynarodową sprzedaż. Być może przekroczyłeś próg sprzedaży, powyżej którego jesteś zobowiązany zarejestrować się do VAT w innym kraju.

 

Rejestracja do VAT

Sprzedaż na zagranicznych rynkach obliguje do rejestracji VAT poza terytorium Polski. Może dojść do tego nie tylko wtedy, gdy przekroczymy próg dostaw w sprzedaży wysyłkowej do innych państw. W zakresie międzynarodowym wymóg rejestracji VAT może dotyczyć firm, które:
 • zamierzają otworzyć i utrzymywać magazyny w innych krajach,
 • sprzedają towary przez Internet osobom fizycznym i innym podmiotom,
 • sprzedają bilety wstępu na wydarzenia: konferencje, kongresy, eventy, targi,
 • wysyłają towary bezpośrednio do osób prywatnych,
 • wysyłają maszyny i urządzenia do innych krajów celem ich instalacji,
 • świadczą usługi związane z nieruchomościami.

Progi podatkowe

Najistotniejszą kwestią dla sprzedawcy na Amazon jest monitorowanie wartości sprzedaży do każdego z krajów UE. Każde państwo ma określoną wartość sprzedaży, powyżej której należy zarejestrować się jako płatnik w danym kraju, składać tam deklarację oraz płacić VAT. Progi obowiązkowej rejestracji VAT są różne w zależności od kraju i wynoszą:
 • Wielka Brytania: 70 tys. funtów,
 • Niemcy: 100 tys. euro,
 • Francja: 35 tys. euro,
 • Włochy: 35 tys. euro,
 • Hiszpania: 35 tys. euro.
Co ważne, wysyłając towary z Polski podatek VAT zaczynamy rozliczać za granicą od momentu przekroczenia tam progu VAT – a więc w tym samym dniu, od każdej następnej sprzedaży. 

 

Modele sprzedaży a rejestracja do VAT

To, w jaki sposób należy rozliczyć podatek VAT sprzedając towary za pośrednictwem Amazon, zależy od tego, z jakiego miejsca nasze produkty są wysyłane do nabywców. Mamy tutaj dwie możliwości:
 • sprzedaż wysyłkową z Polski,
 • sprzedaż za pośrednictwem magazynów Amazon, czyli tzw. FBA.
W tym pierwszym przypadku, wysyłając towar z magazynu znajdującego się w Polsce, firma jest płatnikiem VAT w tym kraju. Obowiązek rejestracji i rozliczania podatku VAT w innych krajach Europy pojawi się dopiero w momencie, gdy wartość sprzedaży w danym kraju przekroczy obowiązujący tam próg VAT (czyli limit obowiązkowej rejestracji VAT). Drugi model, czyli FBA, rządzi się nieco innymi prawami. Jeżeli towary są wysyłane do klienta z magazynu znajdującego się poza Polską, przedsiębiorca ma  obowiązek zarejestrować firmę do VAT i rozliczać podatek tam, gdzie fizycznie znajduje się dany magazyn. Korzystający z magazynów Amazon mają trzy możliwości:
 • magazynowanie towarów w jednym z pięciu krajów (Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, Francja i Hiszpania),
 • magazynowanie towarów w European Fulfillment Network (tzw. EFN), w skład której wchodzą Niemcy, Czechy oraz Polska,
 • magazynowanie towarów we wszystkich siedmiu krajach.

Każda z opcji wymaga rejestracji VAT na określonych warunkach. Korzystanie z magazynu Amazon w jednym kraju obliguje do rejestracji i rozliczania podatku w tym kraju. Jeżeli towary składowane są w więcej niż jednym magazynie, obowiązek rejestracji i rozliczenia dotyczy każdego kraju.

 

Deklaracje VAT

Jeśli posiada się firmę jako podatnik VAT, jest się zobligowanym składać okresowe deklaracje VAT. Wszystkie transakcje podlegające opodatkowaniu, które wystąpiły w danym okresie muszą zostać zgłoszone w celu obliczenia zobowiązania podatkowego lub jego zwrotu. Należy przy tym pamiętać, że nie wszędzie obowiązują te same zasady co w Polsce, gdzie składa się tylko deklaracje miesięczne lub kwartalne. Przykładowo w Niemczech oprócz deklaracji okresowych należy także złożyć deklarację roczną. Co więcej, każde Państwo członkowskie UE ma inne terminy składania okresowych deklaracji. To są wyzwania, z którymi polscy sprzedawcy i ich księgowi często sobie nie radzą.

 

Podsumowanie

Podsumowując, sprzedaż na Amazon daje szerokie perspektywy rozwoju i maksymalizacji zysków. Wiąże się to jednak z obowiązkami – dotyczącymi między innymi prawa podatkowego – które wymagają odpowiedniej wiedzy i przygotowania. Europejskie prawo podatkowe nie jest łatwe, ale jego zrozumienie i stosowanie jest koniecznie, bowiem stanowi kluczową kwestię w drodze do rozwoju na arenie międzynarodowej.

 

Potrzebujesz usług
wsparcia sprzedaży
na Amazon i Kaufland.de?

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji,
która pokaże Ci szanse rozwoju na europejskich rynkach.

Polecane wpisy