Pakiet VAT OSS. Co oznacza dla sprzedawców B2C na Amazon?

4 minuty

1 lipca 2021 r. weszły w życie zmiany dotyczące tzw. pakietu VAT e-commerce. Ich celem jest zmiana systemu poboru VAT oraz wprowadzenie ułatwień w rozliczaniu podatku w transgranicznym handlu elektronicznym pomiędzy przedsiębiorcami oraz konsumentami (B2C). Zmiany mają szczególne znaczenie dla sektora handlu elektronicznego oraz importu tzw. małych przesyłek spoza UE. Celem założeń zawartych w pakiecie e-commerce jest ułatwienie rozliczania VAT od sprzedaży towarów i usług na rzecz konsumentów w innych państwach członkowskich UE. Nowa regulacja ma wyrównać szanse na korzyść europejskich, w tym polskich firm, ale z czym tak naprawdę się to wiąże?

Nowe zasady rozliczania podatku VAT w UE, czyli VAT OSS

Od lipca wysyłając swoje towary z jednego kraju, sprzedawcy nie muszą rejestrować się do zagranicznego podatku VAT i wypełniać wielu deklaracji VAT w krajach, w których prowadzą sprzedaż (z wyjątkiem kraju magazynowania FBA). Zamiast tego mogą złożyć nowe zgłoszenie OSS wraz ze zwykłą krajową deklaracją VAT, która zawiera listę całkowitej sprzedaży w UE. Sprzedawca będzie następnie przekazywał należny podatek VAT krajowemu organowi podatkowemu, który następnie przekazuje podatki do odpowiednich krajów.

Rozliczenia WSTO (Wenątrzwspólnotowej Sprzedaży Towarów na Odległość) będzie można dokonać w procedurze VAT OSS lub poza nią, wybór formy rozliczenia jest dobrowolny.

vat oss

Rozliczenie WSTO poprzez procedurę VAT OSS

Obowiązek rejestracyjny w zakresie VAT OSS występuje wówczas, gdy sprzedawca przekroczy roczną sumę obrotów 10.000 euro we wszystkich krajach UE. Rejestracji dokonuje się w kraju siedziby lub stałego prowadzenia działalności gospodarczej w UE. Złożenie OSS jest dodatkiem do zwykłej krajowej deklaracji VAT, składanej w kraju siedziby oraz krajach, gdzie jest utrzymywany magazyn.

Sprzedawcy posiadający zapasy towarów w innych krajach UE, z których prowadzą sprzedaż, nie skorzystają z uproszczenia OSS dotyczącego jednej deklaracji VAT w ramach całej UE. Muszą pozostać zarejestrowani i rozliczać się jako podatnicy VAT w każdym kraju, w którym przechowują zapasy (posiadają magazyn). Obejmuje to między innymi sprzedaż za pomocą programu Fulfillment by Amazon (FBA).

Co trzeba wiedzieć o VAT OSS i deklaracjach?

  • W ramach OSS sprzedawcy są zobowiązani naliczać podatek VAT według stawki obowiązującej w kraju zamieszkania klienta (czyli kraju przeznaczenia towaru),
  • Sprzedawcy muszą weryfikować adres dostawy swojego klienta, aby zidentyfikować kraj zamieszkania,
  • Aby rozpoznać transakcje w ramach procedury VAT OSS, należy gromadzić dokumentację potwierdzającą dostawę do poszczególnych krajów, a brak stosownej dokumentacji spowoduje konieczność naliczenia VAT zgodnie z krajowymi przepisami VAT,
  • Dokumenty potwierdzające wysyłki należy gromadzić i przechowywać przez okres 10 lat,
  • Faktury do celów OSS wystawiane powinny być zgodnie z przepisami kraju siedziby, z uwzględnieniem stawek VAT z kraju przeznaczenia,
  • Sprzedawca jest zobowiązany do zastosowania obniżonych lub zerowych stawek VAT, zgodnie z różnymi stawkami i klasyfikacjami towarów w każdym państwie członkowskim swoich klientów,
  • Rozliczenie w ramach pakietu VAT OSS, następuje w Polsce za pomocą jednej deklaracji VAT OSS składanej kwartalnie do Urzędu Skarbowego,
  • Deklarację VAT OSS należy składać kwartalnie, do końca pierwszego miesiąca po kwartale za pośrednictwem portalu internetowego organu podatkowego,
  • W deklaracji VAT OSS należy zawrzeć wszystkie kraje UE, wraz z wyszczególnieniem możliwych stawek VAT, do wykazania za dany okres sprawozdawczy.
  • Po złożeniu deklaracji, krajowe organy odpowiadają za podzielenie i zapłacenie podatku VAT otrzymanego od sprzedawcy do każdego kraju, stosownie do kwot, krajów i wartości VAT wykazanych w danym kraju.

vat oss

Progi rejestracyjne

1 lipca 2021 r. zmieniają się również wytyczne dotyczące progów sprzedaży. Wraz z wprowadzeniem pakietu e-commerce progi rejestracyjne zostały zniesione. Sprzedawcy transgraniczni są zobowiązani naliczyć stawkę VAT kraju zamieszkania klienta od pierwszej sprzedaży i przekazać ją zagranicznym organom podatkowym.

W związku z wejściem w życie nowej regulacji VAT OSS obowiązuje jeden próg sprzedażowy w wysokości 10000 euro dla każdego sprzedawcy internetowego. Próg rejestracyjny 10000 euro, dotyczy całej sprzedaży danego sprzedawcy w zakresie całej UE.

Każda firma sprzedająca za granicę poniżej 10000 euro rocznie towary i usługi w kanale B2C nie musi wypełniać deklaracji OSS. Zamiast tego może naliczać swoją krajową stawkę VAT i zgłaszać sprzedaż poniżej tego progu w swojej zwykłej krajowej deklaracji podatkowej.

Po przekroczeniu progu 10000 euro, wymagana jest rejestracja do OSS, nie jest jednak obowiązkowa. Należy jednak wówczas pamiętać, że w przypadku braku takiej rejestracji, po przekroczeniu progu, dany sprzedawca będzie zobowiązany do bezpośredniej rejestracji do VAT w każdym z krajów, do których prowadzi sprzedaż, tak jak miało to miejsce do tej pory.

Ważne!
Co powinien zrobić każdy sprzedawca w związku ze zmianami? Przede wszystkim upewnić się, że jego systemy ERP są dostosowane do nowych przepisów związanych z OSS. To absolutnie niezbędne, aby przekazywać odpowiednie stawki VAT!

Podsumowując

Najważniejszą zmianą wynikającą z nowelizacji pakietu VAT e-commerce jest fakt, iż przedsiębiorcy dokonujący dostaw usług i towarów na rzecz konsumentów w UE nie muszą się rejestrować do podatku VAT w każdym kraju. Naliczony i pobrany podatek VAT od takich transakcji będą mogli wykazać w jednej deklaracji VAT składanej w państwie, w którym posiadają siedzibę działalności gospodarczej. Co istotne, to kwestia dobrowolna – przedsiębiorca może, ale nie musi z niej skorzystać.

Obowiązujące od 1 lipca 2021 r. rozwiązania dotyczą wyłącznie transakcji handlowych pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami (B2C). Transakcje pomiędzy przedsiębiorcami (B2B) na terenie UE będą się odbywały na dotychczasowych zasadach.

Polecane wpisy