Wpływ Brexitu na rozliczenia VAT i e-commerce. Pigułka wiedzy na temat międzynarodowych rozliczeń w 2021 roku

6 minut

Wielka Brytania to obok Niemiec i Francji bardzo istotny kierunek geograficzny dla polskiego e-eksportu. Jakie konsekwencje niesie jej wyjście z Unii Europejskiej? Dla e-commerce to przede wszystkim zmiana dla rozliczeń VAT i i wiele nowych wymogów koniecznych do spełnienia. Wyjaśniamy na jakich zasadach sprzedawcy mogą importować i eksportować produkty do i z Wielkiej Brytanii. Odpowiedzi na to pytanie, znajdziecie w artykule.

 

Brexit i co dalej

W związku z Brexitem od początku 2021 roku w Zjednoczonym Królestwie przestało obowiązywać unijne prawo celne i podatkowe, a więc wszelkie transakcje z państw UE z podmiotami z Wielkiej Brytanii są traktowane jak transakcje z podmiotami z krajów trzecich. Z czym się to wiąże? Jedną z kluczowych zmian jest, zgodnie z zapowiedziami, wprowadzenie kontroli przepływu towarów między Zjednoczonym Królestwem, a Unią w przypadku importu i eksportu towarów, które są sklasyfikowane jako „controlled goods”, dlatego też trzeba składać deklaracje celne. Największą bolączką dla sprzedawców jest obecnie konieczność realizacji importowej procedury celnej i potencjalna konieczność rozliczania VAT w Wielkiej Brytanii. W praktyce oznacza to wyższe koszty obsługi sprzedaży i dłuższe terminy realizacji zamówień. Na skutek zmian, z perspektywy podatkowej nie będziemy mówili już o wewnątrzwspólnotowej dostawie, nabyciu towarów czy sprzedaży wysyłkowej, ale o eksporcie i imporcie towarów.

 

Co należy zrobić, aby móc prowadzić handel w UK?

Poniżej lista najważniejszych kroków, które powinien podjąć każdy sprzedawca, który planuje eksportować i importować towary z i do Wielkiej Brytanii.

 1. Upewnij się, że posiadasz VAT-GB i numer EORI.
 2. Handlując z Unią koniecznym jest ubieganie się̨ o VAT-EU i numer EORI, który będzie nadawany w czasie składania pierwszej deklaracji celnej w jednym z krajów UE.
 3. Zdecyduj, w jaki sposób zamierzasz dokonywać zgłoszeń celnych.
 4. Sprawdź́, czy importowane towary kwalifikują̨ się̨ do „staged controls”.
 5. Zdecyduj, jak będziesz rozliczać́ podatek VAT od importu podczas dokonywania zgłoszenia celnego.
 6. Sprawdź́, czy 20% wartości VAT od importowanego będzie należne na granicy (VAT nie będzie należny na granicy, jeśli wartość́ towarów w przesyłce nie przekroczy 135 funtów).
 7. Zweryfikuj rządowe tabele taryfowe, aby dowiedzieć́ się̨, jak wpłynie to na dodatkowe koszty sprowadzenia towaru (od tego roku obowiązywać zaczęły nowe stawki celne na import – zwane UK Global Tariff).
 8. Jeżeli przewozisz towary pomiędzy Wielką Brytanią a Irlandią Północną, możesz zarejestrować się w programie wsparcia firm handlowych (new Trader Support Service). Usługa jest bezpłatna i ma za zadanie wspierać handlowców w kwestii procedur wynikających z Brexitu.

Handel wewnątrz Unii Europejskiej od 2021 roku

Jakie zmiany w handlu wprowadzono wraz z 1 stycznia 2021?

W przypadku importowania towarów niekontrolowanych będziesz masz 6 miesięcy od daty przybycia towarów do Wielkiej Brytanii na:

 • Złożenie zgłoszenia celnego.
 • Opłacenie cła i podatku VAT od importu (przy składaniu deklaracji celnej).

W przypadku importowania towarów niekontrolowanych będziesz masz 6 miesięcy od daty przybycia towarów do Wielkiej Brytanii na:

 • Złożenie zgłoszenia celnego.
 • Opłacenie cła i podatku VAT od importu (przy składaniu deklaracji celnej).

Od 1 stycznia do 30 czerwca należy prowadzić́ szczegółową ewidencję importowanych towarów. Aby ułatwić́ deklarację, można skorzystać z odroczonego rozliczania podatku VAT, jeśli jest się zarejestrowanym podatnikiem.

Od 1 kwietnia 2021 importując produkty pochodzenia zwierzęcego lub roślinne, koniecznym będzie:

 • Wstępnie zgłosić za pomocą IPAFFS (ang. pre-notify using the IPAFFS).
 • Dostarczyć dokumentację zdrowotną.
 • Dostarczać świadectwa fitosanitarne dla wszystkich roślin i produktów roślinnych objętych regulacjami.

Od 1 lipca 2021 importując jakiekolwiek towary sprzedawca będzie zmuszony:

 • Składać pełne deklaracje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony przed przybyciem towarów do Wielkiej Brytanii.
 • Złożyć deklaracje celne w ciągu 90 dni od przybycia towarów do Wielkiej Brytanii na miejsce przy użyciu modelu tymczasowego przechowywania.
 • Składać zgłoszenia celne przed opuszczeniem UE przez towary w przypadku przemieszczania się przez lokalizacje przy użyciu modelu przed złożeniem.
 • Opłacić należne cło i podatek VAT od importu (przy składaniu deklaracji celnych)

Nastąpi również wzrost kontroli bezpośredniej towarów, zwierząt, roślin i ich produktów w ramach SPJ oraz będzie możliwym skorzystanie z odroczonego rozliczania podatku VAT.

 

Wymiana towarów i usług po Brexicie

W okresie przejściowym Unia Europejska i Wielka Brytania będą starały się wynegocjować umowę o wolnym handlu. Obejmie to przyszłe taryfy i kontrole celne dotyczące przepływu towarów.

Po zakończeniu okresu przejściowego, Wielka Brytania nie będzie już musiała przyjmować przepisów unijnej dyrektywy VAT – np. minimalnej podstawowej stawki VAT w wysokości 15%. Zjednoczone Królestwo będzie miało pełną kontrolę nad obniżonymi stawkami VAT, które są obecnie ograniczone, zgodnie z przepisami unijnej dyrektywy VAT. Państwa UE zgodziły się na korzystanie z pełnych uprawnień do ustalania stawek od 2022 roku.

Jakie zmiany VAT spowodował Brexit?

 • Brak dostaw wewnątrzwspólnotowych B2B o zerowej stawce VAT.
 • Wszystkie przemieszczenia są importem lub eksportem, z zastrzeżeniem podatku VAT od importu z Wielkiej Brytanii lub UE.
 • W ramach rekompensaty dla przedsiębiorców, Wielka Brytania wprowadziła program uproszczenia w zakresie rozliczania podatku VAT z tytułu importu.
 • Zniknięcie progów sprzedaży na odległość dla brytyjskich sprzedawców e-commerce towarów dla konsumentów w UE.
 • Towary podlegają podatkowi VAT od importu, a sprzedawcy w Wielkiej Brytanii muszą natychmiast rozważać rejestrację podatku VAT w Europie.
 • Sprzedawcy e-commerce w UE mogą wymagać natychmiastowej rejestracji w celu uzyskania podatku VAT w Wielkiej Brytanii, jeśli sprzedają produkty konsumentom w Wielkiej Brytanii poniżej progu 70 000 GBP.
 • Brytyjskie firmy posiadające zagraniczną rejestrację VAT w UE, mogą teraz spotkać się z obowiązkiem wyznaczenia przedstawiciela podatkowego w zakresie VAT. Obecnie dotyczy to 19 z 27 krajów UE. Agenci ci ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność za niezapłacony podatek VAT, w związku z czym w zamian wymagają depozytów gotówkowych lub gwarancji bankowych.

W związku z Brexitem, ograniczony został wpływ zmian w zakresie podatku VAT od usług w transakcjach B2B po wyjściu Wielkiej Brytanii z unijnego systemu VAT. Odwrotne obciążenie będzie nadal obowiązywać.

W przyszłości Wielka Brytania może odstąpić od niektórych zasad rozliczania podatku VAT. Przedsiębiorstwa z Wielkiej Brytanii rozliczające VAT UE z tytułu podróży, zakwaterowania lub innych kosztów nie będą już mogły korzystać z internetowego systemu zwrotu podatku VAT w 8. Dyrektywie obsługiwanego przez HMRC. Zamiast tego zastosują proces odzyskiwania w formie papierowej zgodnie z 13. Dyrektywą, tak jak to jest obecnie w przypadku firm spoza UE. Wymaga to indywidualnych roszczeń do każdego kraju, w którym występuje roszczenie VAT. Ostatnie roszczenia Wielkiej Brytanii za pośrednictwem 8. Dyrektywy będą dotyczyły ostatniego kwartału 2020 r.

W ramach porozumienia Brexitowego, Irlandia Północna wejdzie w specjalne stosunki w zakresie VAT i ceł z UE. Pomimo tego, że Irlandia północna pozostanie w obszarze VAT w Wielkiej Brytanii, będzie stosować przepisy UE, w tym zerową stawkę podatku VAT dla dostaw wewnątrzwspólnotowych prowadzonych przez granicę irlandzką. Podatek VAT UE od importu do Irlandii przez Irlandię Północną będzie pobierany przez władze Wielkiej Brytanii.

Brexit a Unia Celna UE

Wielka Brytania z końcem 2020 r. wyszła również z Unii Celnej. Unia ta została utworzona w celu zniesienia taryf i deklaracji dotyczących towarów przemieszczanych między państwami członkowskimi. W rezultacie wszystkie zakupione w Wielkiej Brytanii towary wymagają zgłoszeń celnych i podlegają odpowiednim taryfom.

 

Brexit – wpływ na rozliczenia VAT i e-commerce

 • W jakiej sytuacji Brexit wpływa na dane przedsiębiorstwo?
 • Gdy sprzedaje towary do Wielkiej Brytanii lub świadczy usługi na rzecz klientów w tym kraju.
 • Gdy kupuje towary/otrzymuje świadczone usługi od przedsiębiorstw w Wielkiej Brytanii.
 • Gdy firma prowadzi tranzyt przez Wielką Brytanię.

W niektórych krajach, m.in. w Polsce czy Belgii, podmioty z Wielkiej Brytanii zarejestrowane lub planujące rejestrację do celów VAT, potrzebują ustanowienia przedstawicielstwa podatkowego.

Obecnie możliwa jest bezpośrednia rejestracja do VAT, bez konieczności ustanawiania przedstawiciela podatkowego. Brak przedstawiciela podatkowego może grozić nałożeniem kar lub nawet wyrejestrowaniem firmy, co skutkuje brakiem możliwości prowadzenia legalnej sprzedaży.

Jak więc widać, Brexit przyniósł ze sobą poważne zmiany i implikacje dla biznesu. Jeśli zastanawiasz się nad sprzedażą do Wielkiej Brytanii i chcesz poznać uwarunkowania podatkowe, skontaktuj się z przedstawicielem naszego partnera – Duni EFF.

Potrzebujesz usług
wsparcia sprzedaży
na Amazon i Kaufland.de?

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji,
która pokaże Ci szanse rozwoju na europejskich rynkach.

Polecane wpisy