POIR 1.1.1

Beneficjent Nethansa Sp. z o.o. realizuje projekt pn.

„Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, POIR 1.1.1. Szybka Ścieżka”

Wartość projektu: 4 882 132 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 3 663 205.00 PLN
Projekt realizowany w okresie 1.09.2021 r. – 31.12.2023 r.

fundusze europejskie

Nethansa Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na rozwój systemu wspierającego przedsiębiorstwa w projekcie pod nazwą „Rozwój eksportu poprzez promocję na międzynarodowych rynkach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, POIR 1.1.1. Szybka Ścieżka. Celem projektu jest rozwój modeli i algorytmów dla optymalizacji procesów biznesowych w warunkach niepewnych systemów do zarządzania kanałami sprzedażowymi. Będzie on usprawniał proces decyzji biznesowych podczas zakupu i sprzedaży. Nowe modele i metody będą wykorzystane do stworzenia systemu implementowanego przez Nethansę, aby wspierać podmioty eCommerce na polskim i niemieckim rynku.

3.3.3. Go to brand

Beneficjent Nethansa Sp. z o.o. realizuje projekt pn.

„Rozwój działalności eksportowej Nethansa Sp. z o.o. poprzez promocję na rynkach międzynarodowych”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, poddziałania 3.3.3 Go to brand

Wartość projektu: 351 500.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 298 775.00 PLN
Projekt zrealizowany w okresie 15.04.2019 r. – 31.12.2020 r.

fundusze europejskie

Cele i planowane efekty projektu: rozwój działalności eksportowej Nethansa Sp. z o.o. na wskazanych rynkach międzynarodowych poprzez pozyskanie nowych partnerów handlowych, a tym samym wzrost sprzedaży eksportowej. Skoordynowane oraz kompleksowe działania, w tym udział w targach, pozwolą na budowanie pozytywnego wizerunku firmy oraz wpłyną na rozpoznawalność marki.

NH R&D

Beneficjent NH R&D należący do grupy Nethansa realizuje projekt pn.

“Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie analizy możliwości wdrożenia platform marketplace w działalności Nethansa”

Wartość projektu: 1 105 210.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 884 168.00 PLN
Czas trwania projektu: do 30.09.2021 r.

fundusze europejskie

Celem projektu jest przeprowadzenie badań i wdrożenie wyników tych badań w zakresie możliwości dołączania kolejnych platform sprzedażowych (marketplace) do oferty Nethansa.

POIR 2.3.2

Nethansa sp. z o.o. zakończyla realizacje projektu dofinansowanego przez Fundusz Europejski:

„Innowacyjne rozwiązanie do automatycznej klasyfikacji produktów i prognozowania cenników towarów.”

Dofinansowanie projektu z UE: 336 430.00 PLN

fundusze europejskie rzeczpospolita polska europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne

Celem projektu jest: Opracowanie innowacyjnego rozwiązania służącego do wyszukiwanie produktów podobnych do zadanego oraz prognozowania cen produktów nowo-wprowadzonych do oferty przez podmioty prowadzące działalność handlową na międzynarodowych platformach sprzedażowych.