CEO Nethansa, Sascha Stockem w rozmowie z CEO Marketing i Biznes, Michałem Bąkiem:

  • przekaże wiedzę o specyfice działalności internetowych platform sprzedażowych, w tym możliwościach Amazon i kategoriach produktowych, które dobrze się sprzedają na tej platformie;
  • podzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat potencjału polskiego Amazona oraz platformy Kaufland.de;
  • poda najważniejsze z perspektywy resellera informacje – o tym, jak monitorować i zarządzać cenami, ofertami i logistyką w działalności o dużej skali, a także jak walczyć z największymi i nie przegrać już na starcie.